Gia Định Ford

  • Thi công hệ thống M&E
  • Hoàn thành  tháng 11/2018
  • Địa điểm: Q.12, Tp HCM