Hon Đa Đồng Tháp

Savico invest tham gia hạng mục thi công M&E và phần hoàn thiện.

  • Hạng mục tham gia: thi công M&E và phần hoàn thiện.
  • Hoàn thành: tháng 03/2019
  • Địa điểm: Cao Lãnh, Đồng Tháp.