Hyundai Kiên Giang

Hyundai Kiên Giang khai trương Đại Lý 3S chính thức của Hyundai Thành Công Việt Nam tại tỉnh Kiên Giang.

  • Tham gia quản lý dự án
  • Hoàn thành tháng 08/2018