Dự án thi công bờ kè khu dân cư Savico

  • Tư vấn giám sát thi công bờ kè dự án KDC Savico
  • Hoàn thành tháng 10/2018
  • Vị trí: Hiệp Bình Phước, Tam Bình, Thủ Đức