Toyota Cộng Hòa

Toyota Cộng Hòa là đại lý chính thức của Toyota, dự án có quy mô như sau:

  • DT đất: 6.287 m2
  • Quy mô: 1 hầm, 2 tầng cao
  • Tổng DTSXD: 13.432 m2